Truy cập

Hôm nay:
147
Hôm qua:
99
Tuần này:
407
Tháng này:
1901
Tất cả:
56594

Kỳ họp thứ IV, Hội đồng nhân phường Đông Sơn

Ngày 19/01/2018 14:47:43

Sáng ngày 29/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Đông Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, bàn và quyết định nhiệm vụ năm 2018.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND Phường.
Năm 2017,tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng khá và chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 300 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch (KH), tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,7%, tăng 2,4% so KH. Trong đó thương mại dịch vụ đạt 181,65 tỷ đồng, bằng 102,6% KH, tăng 8,9% so CK, công nghiệp xây dựng đạt trên 82 tỷ đồng, bằng 106,1% KH, tăng 49,7% so CK. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 46 tỷ đồng, tăng 224,3% so với năm 2016. Hiện trên địa bàn đang có 2 dự án đang triển khai các bước đầu tư xây dựng gồm Gạch Long Thành và dự án văn phòng kết hợp bãi đỗ xe của Công ty Than Thanh Hóa. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào trường THPT đạt 83%, trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; tỷ lệ gia đình văn hóa 86%, tỷ lệ gia đình thể thao 45,5%; công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra các sự việc phức tạp.
Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2018 phường Đông Sơn phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chính sau: tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,3%; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn trên 341 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 76 tỷ đồng, thu chi ngân sách cân đối trên 11 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2%, cận nghèo 1,6%.
Để hoàn thành các mục tiêu đó, phường đề ra 6 nhóm giải pháp. Trong đó tập trung vào các giải pháp: tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, xử lý dứt điểm các sai phạm về xây dựng, trật tự đô thị, khai thác tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường; đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã đánh giá các báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017, dự toán phân bổ ngân sách năm 2018; Tình hình hoạt động của HĐND năm 2018, nhiệm vụ năm 2018; MTTQ tham gia xây dựng chính quyền địa phương và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm 2017; Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và xem xét các tờ trình liên quan.

Kỳ họp thứ IV, Hội đồng nhân phường Đông Sơn

Đăng lúc: 19/01/2018 14:47:43 (GMT+7)

Sáng ngày 29/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Đông Sơn đã tổ chức Kỳ họp thứ IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, bàn và quyết định nhiệm vụ năm 2018.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đại biểu HĐND Thị xã bầu tại địa bàn và đại biểu HĐND Phường.
Năm 2017,tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng khá và chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 300 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch (KH), tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,7%, tăng 2,4% so KH. Trong đó thương mại dịch vụ đạt 181,65 tỷ đồng, bằng 102,6% KH, tăng 8,9% so CK, công nghiệp xây dựng đạt trên 82 tỷ đồng, bằng 106,1% KH, tăng 49,7% so CK. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 46 tỷ đồng, tăng 224,3% so với năm 2016. Hiện trên địa bàn đang có 2 dự án đang triển khai các bước đầu tư xây dựng gồm Gạch Long Thành và dự án văn phòng kết hợp bãi đỗ xe của Công ty Than Thanh Hóa. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận: Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào trường THPT đạt 83%, trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; tỷ lệ gia đình văn hóa 86%, tỷ lệ gia đình thể thao 45,5%; công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra các sự việc phức tạp.
Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2018 phường Đông Sơn phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chính sau: tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,3%; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn trên 341 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 76 tỷ đồng, thu chi ngân sách cân đối trên 11 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2%, cận nghèo 1,6%.
Để hoàn thành các mục tiêu đó, phường đề ra 6 nhóm giải pháp. Trong đó tập trung vào các giải pháp: tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, xử lý dứt điểm các sai phạm về xây dựng, trật tự đô thị, khai thác tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường; đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, y tế, giáo dục, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã đánh giá các báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017, dự toán phân bổ ngân sách năm 2018; Tình hình hoạt động của HĐND năm 2018, nhiệm vụ năm 2018; MTTQ tham gia xây dựng chính quyền địa phương và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng cuối năm 2017; Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị và đề xuất của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và xem xét các tờ trình liên quan.