Truy cập

Hôm nay:
110
Hôm qua:
389
Tuần này:
1773
Tháng này:
7644
Tất cả:
151242
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2020
 
* Về kinh tế:

- Tổng giá trị sản xuất địa bàn năm 2020 đạt 423,5 tỷ đồng, tăng 3,76 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng hàng năm 14,3%.

- Cơ cấu kinh tế: Dịch vụ - thương mại 70,22%; công nghiệp - xây dựng 21,18%; nông, lâm nghiệp 8,58%.

 - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 196,6 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với năm 2015.

- Số hộ sản xuất, kinh doanh cá thể vào năm 2020: 500 hộ, trong đó, dịch vụ - thương mại 421 hộ; công nghiêp, tiểu thủ công nghiệp 50 hộ; nông, lâm nghiệp 29 hộ.

- Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn vào năm 2020: 20 doanh nghiệp, tăng 2,5 lần so với năm 2015.

- Tỷ lệ giao thông trên địa bàn được cứng hóa đến năm 2020 đạt 100%, có 30% đoạn đường đạt chuẩn tiêu chí đô thị đến năm 2020.

- Tổng thu ngân sách đến năm 2020 đạt 30,4 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm 3,59%

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 70,0 Tr. đồng đến năm 2020, tăng gấp 2,15 lần so với năm 2015.

* Về văn hóa – xã hội:

- Số trường đạt chuẩn quốc gia 4/4 trường, tăng 25% so với năm 2015.

- Xây dựng Phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2 vào năm 2016.

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 6%, giảm 2% so với năm 2015.

- Tỷ lệ hộ nghèo còn 1% đến năm 2020 (theo tiêu chí chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2011 - 2015), giảm 2,7% so với năm 2015.

- Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn dưới 2% đến năm 2020, giảm 1,1% so với năm 2015.

- Tỷ lệ nhà kiên cố của các hộ gia đình đến năm 2020 đạt 100%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm đạt 100%.

- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2020 đạt 86,6%, tăng 3,6% so với năm 2015.

- Tỷ lệ xóm, khu phố có nhà văn hóa năm 2020 đạt 100%.

- Tổ dân phố đạt tiêu chí nếp sống văn minh đô thị đến năm 2020 đạt 100%, tăng 12,5% so với năm 2015.

* Về môi trường:

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đến năm 2020 đạt 100%, tăng 35% so với năm 2015.

- Tỷ lệ xóm, khu phố đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%, tăng 11,1% so với năm 2015.

* Về quốc phòng – An ninh:

- Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2020 đạt 100%, tăng 22,22% so với năm 2015.

* Về xây dựng hệ thống chính trị:

- Hàng năm TCCS Đảng đạt danh hiệu TSVM từ 80% trở lên, không có TCCS Đảng yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%.

- Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh.  
                                   
- Thàng lập 02 đến 03 tổ chức Đảng và 05 tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

- Kết nạp 45 đảng viên trở lên.