Truy cập

Hôm nay:
79
Hôm qua:
389
Tuần này:
1742
Tháng này:
7613
Tất cả:
151211
GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG ĐÔNG SƠN


Ngày 11/4/2002, Phường Đông Sơn được thành lập theo Nghị định số 44/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở diện tích và dân số của Phường Lam Sơn. Theo đó, ngày 19/4/2002, Thị ủy Bỉm Sơn đã ra Quyết định số 133-QĐ/TU thành lập Đảng bộ phường Đông Sơn gồm 14 chi bộ trực thuộc và 230 đảng viên, chỉ định 08 đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ lâm thời, do đồng chí Lại Thành Long là Bí thư Đảng bộ, đồng chí Tống Duy Bình là Phó bí thư – Chủ tịch phường.

Qua 16 năm (2002 - 2018) xây dựng và trưởng thành với 4 kỳ Đại hội, Đảng bộ và nhân dân phường Đông Sơn luôn đoàn kết, chung sức chung lòng vượt qua các khó khăn thử thách, kiên định mục tiêu lý tưởng Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, xây dựng một phường Đông Sơn phát triển từ một phường kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu trở thành phường có nền kinh tế phát triển theo hướng giàu đẹp, hiện đại, là khu công nghiệp phía Đông của Thị xã Bỉm Sơn.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2003-2008: Diễn ra vào ngày 19/01/2003, gồm 76 đại biểu chính thức tham dự. Đại hội xác định phương hướng chung là: tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Chính quyền, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể từ phường đến cơ sở, phát huy cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2003-2008 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lại Thành Long được bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đồng chí Tống Nhật Hân làm Phó Bí thư trực Đảng. Đồng chí Tống Duy Bình làm Phó Bí thư – Chủ tịch UBND phường.

Tháng 11/2004, Đ/c Lại Thành Long – Bí thư Đảng bộ về hưu; Đ/c Trương Xuân Bảy – Phó Chủ tịch UBND giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ phường.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2008 – 2013: Năm 2008, Đảng bộ phường tiến hành Đại hội Đảng khóa II, nhiệm kỳ 2008-2013, bầu ra 11 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ. Đồng chí Trương Xuân Bảy được bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đồng chí Lê Văn Toản làm Phó Bí thư trực Đảng, Đồng chí Tống Duy Bình làm Phó Bí thư – Chủ tịch UBND phường.

Đại hội đã đề ra phương hướng chung là: Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ và nhân dân, tiếp tục đổi mới toàn diện; tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thử thách, tăng cường khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Kết hợp tăng trưởng kinh tế với củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh; cải hiện đời sống nhân dân; thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; xây dựng phường ngày càng giàu đẹp văn minh.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ (2013-2015): Diễn ra từ ngày 23/5/2013 đến ngày 24/5/2013, gồm 130 đại biểu chính thức đại diện cho 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ chung: “Tích cực thực hiện công tác đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khai thác tiềm năng thế mạnh của phường; tranh thủ phát huy mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng: “Công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ, Nông nghiệp – lâm nghiệp”; thực hiện tốt các vấn đề xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ. Đồng chí Tống Duy Bình được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Văn Toản làm Phó bí thư Trực Đảng, Đồng chí Vũ Đức Cường làm Phó Bí thư – Chủ tịch UBND phường.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ (2015-2020): Diễn ra từ ngày 28/5/2015 đến ngày 29/5/2015, gồm 143 đại biểu chính thức đại diện cho 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đại hội đã đề ra phương hướng: “Huy động mọi nguồn lực để phát triển công nghiệp, dịch vụ với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; chú trọng đầu tư phát triển nông – lâm nghiệp; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; tạo bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của UBND phường’’.

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ. Đồng chí Vũ Đức Cường được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Văn Toản làm Phó Bí thư Trực Đảng, Đồng chí Trần Văn Hán làm Phó Bí thư – Chủ tịch UBND Phường.

Tháng 8/2017 đồng chí Dương Văn Đông được bầu làm Phó Bí thư – Chủ tịch UBND phường thay đồng chí Trần Văn Hán được điều động về UBND Thị xã Bỉm Sơn.