Truy cập

Hôm nay:
78
Hôm qua:
389
Tuần này:
1741
Tháng này:
7612
Tất cả:
151210
GIỚI THIỆU VỀ UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ PHƯỜNG:


1. Mặt trận Tổ Quốc:

MTTQ phường Đông Sơn được thành lập vào năm 2002, đến nay đã trải qua 3 kỳ đại hội.

* Đại hội lần thứ nhất: Từ tháng 12/2002 – 4/2008. Đại hội bầu ông Nguyễn Đức Việt làm Chủ tịch. Ông Phạm Văn Lộc làm Phó Chủ tịch. Đại hội với phương hướng chung đó là: Đoàn kết, dân chủ, đổi mới phát huy nội lực. Thực hiện CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn. Vì mục tiêu dân giàu nước mạng, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

* Đại hội nhiệm kỳ lần thứ 2 (2008 - 2013): Đại hội bầu 21 Ủy viên mặt trận, bầu ông Mai Ngọc Tiến làm Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Tình, ông Nguyễn Đức Thuông làm Phó Chủ tịch. Tháng 6 năm 2012, ông Lê Quang Bình thay thế chức danh chủ tịch, ông Vũ Minh Luyến, bà Hoàng Thị Hương làm Phó Chủ tịch. Đại hội đề ra nhiệm vụ chung đó là: Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân.

* Đại hội nhiệm kỳ lần thứ 3 (2013 - 2018): Đại hội bầu 31 ủy viên ủy ban MTTQ, bầu ông Lê Quang Bình làm chủ tịch, ông Vũ Minh Luyến, ông Bùi Hữu Nguyên làm Phó Chủ tịch. Đại hội với nhiệm vụ chung đó là: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

MTTQ phường đã trải qua 16 năm hình thành và phát triển, củng cố và kiện toàn bộ máy. Kiên trì vận động nhân dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dan. Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua các cuộc vận động, qua đó để nhân dân tham gia tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng. Xây dựng bộ mặt nông thôn, bộ mặt đô thị, thực hiện tốt chức năng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

2. Hội Cựu Chiến Binh phường:

Hội CCB Phường Đông Sơn được thành lập tháng 4/2002, trên cơ sở chia tách từ Hội CCB Phường Lam Sơn, sau 16 năm thành lập, được sự quan tâmlãnh đạo của BCH Đảng ủy Phường,sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Thị Hội Bỉm sơn, và sự giúp đỡ tạo điều kiệncủa UBND, MTTQ, các đoàn thể phường. Hội CCB Phường Đông Sơn không ngừng phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”. Tích cực tham gia các phong trào thi đua “ CCB gương mẫu”, và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Hội CCB Pường không ngừng được cũng cố, phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó 16 năm liên tục Hội CCB Phường được BCH Thị Hội công nhận đạt TSVM. Năm 2009 được BCH Tỉnh Hội tặng bằng khen “ Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu 5 năm (2004-2009). Năm 2016 được chủ tich UBND Thị Xã tặng giấy khen về phong trào thi đua “ CCB đoàn kết giúp nhau làm kinh tế giỏi giai đoạn 2011-2016”. Ngoài raHội CCB Phường còn được BCH Thị Hội, UBND Phường tặng nhiều giấy khen qua các phong trào thi đua hàng năm.

Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB Phường Đông Sơn đã trải qua 4 kỳ Đại Hội:

* Đại hội đại biểu lần thứ nhất (Nhiệm kỳ 2002-2007).

Ngày 22/4/2002 Hội CCB Phường được chia tách từ Hội CCB Phường Lam Sơn, thành lập hội CCB Phường Đông Sơn. Đây là giai đoạn đánh dấu bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng. Hội tập trung quán triệt nghị quyết 09 của bộ chính trị về “công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Đại Hội có70 đại biểu đại diện cho 263 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội khu phố, xóm. Đại Hội bầu BCH gồm 11 Đ/c, bầu Đ/c Tống Kim Đang giữ chức Chủ tịch hội, Đ/c Tống Anh Thuần phó chủ tịch hội.

* Đại Hội đại biẻu lần thứ II (Nhiệm kỳ 2007-2012).

Đây là Đại Hội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”. Xây dựng hội TSVM, góp phần bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, là Đại hội quán triệt thực hiện pháp lệnh CCB của Quốc Hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Và “ Thực hiện cuộc vận động học tập làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. Đại Hội tiến hành vào 2 ngày, từ ngày 21 đến 22/02/2007, Đại Hội có 85 đại biểu chính thức đại diện cho 342 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội khu phố, xóm. Đại Hội bầu BCH gồm 11 Đ/c, bầu Đ/c Tống Anh Thuần giữ chức chủ tịch hội, Đ/c Đào Thăng Long chức phó chủ tịch Hội.

* Đại hội đại biểu lần thứ III (Nhiệm kỳ 2012-2017).

Đại Hội tiến hành từ ngày15 đến ngày 16/4/2012, tại hội trường UBND Phường Đông Sơn. Dự Đại Hội có 88 Đại biểu chính thức, đại diện cho 367 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội khu phố, xóm. Đây là Đại Hội quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính Trị khóa IX về “ Đoàn kết, tập hợp và phát huy tiềm năng, đa dạng, phong phú của các thế hệ CCB, CQN tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”. Hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là Đại Hội đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, nêu cao vai trò vị trí của Hội, luôn luôn là lực lượng “ Trung thành- đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”. Xứng đáng là đoàn thể chính trị - xã hội với niềm tin của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân Phường Đông Sơn. Đại hội bầu BCH 11 Đ/c, đồng chí Tống Anh Thuần được bầu tái cử chức chủ tịch hội, Đ/c Đào Thăng Long chức phó Chủ tịch hội.

* Đại Hội đại biểu lần thứ IV (Nhiệm kỳ 2017 - 2022 ).

Đại Hội tiến hành từ ngày 17 đến ngày 18/4/2017, tại hội trường UBND Phường Đông Sơn. Dự Đại Hội có 89 đại biểu chính thức, đại diện cho 436 hội viên sinh hoạt ở 9 chi hội khu phố, xóm. Đây là Đại Hội tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” “ Trung thành - Đoàn kết- Gương mẫu - Đổi mới”. Xây dựng tổ chức Hội TSVM, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Giúp nhau làm kinh tế,cải thiện đời sống. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng, cũng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền TSVM.

16 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Phường Đông Sơn, được sự giúp đỡ của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức Hội CCB Phường ngày càng được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ, hội viên luôn kiên định sự nghiệp cách mạng của Đảng, tập hợp, động viên đông đảo hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Đấu tranh phòng, chống những quan điểm sai trái với đường lối chính sách của Đảng, chống âm mưu “ Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đỗ” của các thế lực thù địch. Chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ CCB làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng” ngày càng phát triển sâu rộng và thu được nhiều kết quả tốt. Đồng thời động viên CCB tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - văn hóa, xã hội, QP - AN ở địa phương. Hội đã phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ.

Với sự cố gắng nổ lực của cán bộ, hội viên toàn Phường, phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” “ Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn...16 nâm qua Hội CCB Phường Đông Sơn liên tục được BCH Thị hội Bỉm Sơn công nhận đạt TSVM. Năm 2009 được BCH Tỉnh Hội tặng bằng khen “ Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu, 5 năm (2004 - 2009). Năm 2016 được UBND Thị Xã tặng giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi dua “ CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi” 5 năm 0211 - 2016. Ngoài ra nhiều năm liên tục hội CCB Phường dược UBND Phường Đông Sơn, BCH Thị Hội tặng nhiều giấy khen trong phong trào thi đua của hội và của địa phương.

3. Hội Phụ nữ phường:

Sau khi tách từ Hội LHPN phường Lam sơn, BCH Hội LHPN phường Đông sơn lâm thời gồm 11 chị, Chị Lê Thị Tình giữ chức vụ Chủ tịch Hội, phó Chủ tịch Hội là chị Hoàng Thị Hương, Hội LHPN phường có hơn một ngìn hội viên, 9 chi hội, 51 tổ hội PN.

Tháng 6 /2002, Đại hội đại biểu phụ nữ phường Đông sơn khóa I, nhiệm kỳ 2002-2007 được khai mạc. Đại hội bầu ra được 13 chị ủy viên BCH Hội, chị Lê Thị Tình được bầu làm chủ tịch Hội, chị Hoàng Thị Hương được bầu giữ chức phó chủ tịch Hội.

Tháng 10/2003, chị Lê Thị Tình chuyển công tác, chị Hoàng Thị Hương được bầu làm chủ tịch Hội LHPN phường Đông sơn, chị Đào Thị Cấn được bầu giữ chức phó chủ tịch Hội.

Tháng 5/2007, Đại hội đại biểu phụ nữ phường Đông sơn khóa II, nhiệm kỳ 2007-2011 diễn ra, Đại hội bầu được 13 chị ủy viên BCH, chị Hoàng Thị Hương tiếp tục được tái cử chức vụ chủ tịch Hội, chị Đào Thị Cấn tiếp tục giữ chức phó chủ tịch Hội.

Tháng 5/2011, Đại hội đại biểu Hội LHPN khóa III chính thức diễn ra, Đại hội bầu được 13 chị ủy viên BCH Hội, chị Hoàng Thị Hương tiếp tục được bầu tái cử chức chủ tịch Hội, chị Đào Thị Cấn tiếp tục giữ phó chủ tịch Hội.

Tháng 7/2011 chị Hoàng Thị Hương chuyển công tác, chị Trần Lệ Thu ( Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường) được bầu giữ chức chủ tịch Hội LHPN phường, nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 22/4/2016, Đại hội đại biểu phụ nữ phường Đông sơn khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 chính thức dược khai mạc, Đại hội bầu được 13 chị ủy viên BCH, chị Trần Lệ Thu tiếp tục được bầu giữ chức chủ tịch Hội, chị Đào Thị Cấn tiếp tục được bầu là phó chủ tịch Hội.

Qua 4 nhiệm kỳ, đến nay Hội LHPN phường Đông sơn đã thu hút, tập hợp được 2259 hội viên, với 406 hội viên nòng cốt (20%), 57 tổ hội PN với 57 tổ trưởng, 9 chi hội trưởng tại 9 đơn vị xóm khu phố, 18 chi hội phó.

Hội LHPN phường đã phát động các chi hội, tổ hội, hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Hội phụ nữ các cấp phát động.

Hỗ trợ xây dựng được 6 nhà Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ từ 10.000.000 đến 20.000.000/nhà, giúp đỡ 05 hội viên nghèo sửa chữa nhà ở, với mức hỗ trợ từ 2.000.000 đến 3.000.000/nhà.

Các hoạt động thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội (Hiện nay là 3 nhệm vụ trọng tâm) được Hội LHPN thực hiện có hiệu quả.

Những phần thưởng Hội LHPN phường đạt được qua 4 nhiệm kỳ:

- TW Hội LHPN Việt nam tặng 05 Bằng khen cho tập thể Hội LHPN phường.

- Hội LHPN Tỉnh tặng 04 Bằng khen cho cá nhân cán bộ Hội LHPN phường.

- 13 chị cán bộ Hội nhận được Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giải phóng Phụ nữ”.

- UBND Thị xã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân

- Hội LHPN Thị xã tặng giấy khen cho 19 tập thể và 37 cá nhân

4. Đoàn Thanh niên phường

Khi mới ra đời Đoàn thanh niên phường Đông Sơn có 203 Đoàn viên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ phường Đông Sơn. BCH Đoàn lâm thời gồm có 11 đồng chí, đồng chí Ngô Thế Ba được chỉ định làm Bí Thư, Đ/c Trần Lệ Thu làm Phó Bí Thư Ban Chấp Hành lâm thời Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Đông Sơn.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Đông Sơn trải qua 4 kỳ Đại Hội:

Giai đoạn lâm thời của BCH đoàn phường (4/2002 - 12/2002) với tổng số 331 đoàn viên, với 11 chi đoàn trực thuộc.

Đại hội lần thứ nhất: Từ tháng 12/2002 – 3/2007 Đại hội bầu Đ/c Vũ Mạnh Quyến làm Bí thư. Đ/c Trần lệ Thu làm phó Bí thư. Đại hội với phương hướng chung đó là: Xung kích – sáng tạo thi đua tình nguyện vì sự phát triển của quê hương đất nước, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

Đại hội lần thứ II:Từ tháng 3/2007 – 3/2012 Đại hội bầu Đ/c Trần Lệ Thu làm Bí thư. Đ/c Trần Ngọc Giới làm phó Bí thư. Đến tháng 7/2007 Đ/c Bùi Hữu Nguyên được bầu bổ sung làm phó Bí Thư Đoàn phường. Phương hướng chung của hoạt động đoàn phường là: Đoàn kết – Đổi mới – Trí Tuệ - Phát triển.

Đến tháng 7/2011 đ/c Bùi Hữu Nguyên thay thế giữ chức Bí thư ĐTN phường.

Đại hội lần thứ III:Từ tháng 3/2012 – 3/2017 Đại hội bầu Đ/c Bùi Hữu Nguyên làm Bí thư. Đ/c Vũ Thị Thảo làm phó Bí thư. Đến tháng 15/4/2013 Đ/c Phạm Thành Côngđược bầu bổ sung làm phó Bí Thư Đoàn phường.

Ngày12/4/2016 Đ/c Phạm Thành CôngĐược thay thế giữ chức vụ Bí Thư Đoàn khóa III, Đ/c Bùi Anh Văn giữ chức vụ Phó Bí Thư Đoàn phường. tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ với nhiệm vụ chung nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, phong trào TTN góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Đại hội lần thứ IV: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và tuổi trẻ đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, AN- QP, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, chào mừng kỷ niệm “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Bỉm Sơn 40 năm xây dựng và trưởng thành”..... Dưới sự chỉ đạo của BCH Đảng bộ phường, Thị đoàn Bỉm Sơn, cán bộ ĐVTN phường Đông Sơn đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn phường lần thứ III đề ra.

Đại hội đã bầu ra 15 đ/c UV BCH. Bầu Đ/c Phạm Thành Công làm Bí thư. Đ/c Bùi Anh Văn làm phó Bí thư. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tại Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Sơn – nhiệm kỳ 2017 -2022 đã biểu quyết thông qua chương trình hành động của tuổi trẻ phường Đông Sơn nhằm cụ thể hoá phong trào “ Thanh niên thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc” trong giai đoạn hiện nay. Cũng tại Đại Hội với tinh thần Đoàn kết - Sáng tạo - Xung kích - Phát triển đã kêu gọi toàn thể ĐVTTN trong toàn phường hãy phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đông Sơn đã đề ra, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, niềm tin yêu của chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng phường Đông Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ĐTN phường Đông Sơn đã trải qua 16 năm hình thành và phát triển, củng cố và kiện toàn bộ máy.
Hoà chung vào phong trào tình nguyện của tuổi trẻ cả nước, trong các năm từ 2002 đến nay tuổi trẻ phường Đông Sơn thể hiện tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ bằng nhiều nội dung phong phú, thiết thực như: Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Tình nguyện lên đường nhập ngũ , tình nguyện vì đàn em thân yêu, chủ động đón đoàn viên Thanh niên từ các trường Đại học về tình nguyện tại đại bàn. Gần đây đoàn thanh niên phường Đông Sơn tình nguyện với phương châm tình nguyện tại chỗ, tình nguyện ở khắp nơi với nhiều nội dung …Từ khi ra đời đến nay đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Sơn đã phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong gương mẫu của mình trong công cuộc kiến thiết – xây dựng và phát triển của Thị xã, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng bộ và nhân dân phường Đông Sơn. Tổ chức Đoàn ngày càng trưởng thành vững mạnh qua các kỳ Đại hội./.